1. Polska 14 lotów
2. Niemcy 7 lotów
3. Włochy 7 lotów
4. Stany Zjednoczone 6 lotów
5. Szwajcaria 2 loty
6. Węgry 2 loty